Zakres usług

Zakres usług

 • Mapy do celów projektowych.
 • Tycznie budynków.
 • Pomiary powykonawcze.
 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe.
 • Mapy numeryczne.

 

 

 • Nadzór geodezyjny.
 • Projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej inwestycji.
 • Badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych.
 • Badanie odkształceń i przemieszczeń budowli oraz przemieszczeń podłoża.
 • Postępowania rozgraniczeniowe.
 • Wznawianie znaków granicznych.
 • Podziały nieruchomości.
 • Badanie stanu prawnego.
 • Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych.
 • Inwentaryzacje powykonawcze.
Formularz kontaktowy
 •  
 •  
 •  
 • WyślijPole wymagane